Taisyklės

Apžvalga

Šią svetainę valdo Chemit. Visoje svetainėje terminai „mes”, „mus” ir „mūsų” reiškia Chemit. Chemit siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kuriomis galima naudotis šioje svetainėje, jums, naudotojams, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, taisyklėmis ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų įsigydami, dalyvaujate sandoryje ir sutinkate laikytis toliau nurodytų terminų ir sąlygų. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai. Atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas prieš naudodamiesi mūsų svetaine. Prisijungdami prie bet kurios svetainės dalies arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite naudotis svetaine.

Bet kokioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kada galite peržiūrėti šiame puslapyje. Pasiliekame teisę atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate pilnametis asmuo savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje arba kad esate pilnametis asmuo savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti savo nepilnamečiams išlaikytiniams naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi mūsų paslaugomis negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Draudžiama perduoti virusus ar kitus destruktyvaus pobūdžio kodus.

Pažeidus ar sulaužius bet kurią iš sąlygų, mūsų teikiamos paslaugos jums bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti aptarnauti bet kurį asmenį dėl bet kokios priežasties.

Suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas neužšifruotas; gali būti perduodamas įvairiais tinklais; keičiamas, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Perduodant informaciją tinklais, kredito kortelių informacija visada šifruojama.

Jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti ir neperparduoti mūsų produktų ar bet kokiu svetainės, per kurią teikiame jums paslaugas, kontaktų be mūsų aiškaus raštiško leidimo.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės pateiktos tik patogumo sumetimais ir neapriboja ar kitaip nedaro įtakos šioms sąlygoms.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS IR IŠSAMUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra tik bendro pobūdžio informacija, kuria negalima pasikliauti ar remtis, kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus, nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar aktualesniais informacijos šaltiniais. Bet koks rėmimasis šioje svetainėje pateikta medžiaga yra jūsų pačių rizika.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti paslaugos (arba bet kurios jos dalies ar turinio) teikimą be išankstinio įspėjimo.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už paslaugos modifikavimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas, todėl jie gali būti grąžinami arba keičiami.

Stengiamės kuo tiksliau parodyti parduotuvėje esančių gaminių spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriuje bet kuri spalva bus rodoma tiksliai. Pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti savo gaminių ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę riboti bet kurių mūsų siūlomų gaminių ar paslaugų kiekius. Visi gaminių aprašymai ar gaminių kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas pasiūlymas dėl bet kokio gaminio ar paslaugos negalioja ten, kur jis draudžiamas.

Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio jūsų užsakymo. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui perkamų prekių kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu, ir (arba) telefono numeriu, nurodytais užsakymo pateikimo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, atrodo, kaip pateikti prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų. Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje atliktus pirkimus. Sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti.

7 SKYRIUS – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir prie jų neprisidedame.

Pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie įrankių tokie, kokie jie yra, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi pasirenkamomis trečiųjų šalių priemonėmis arba susijusios su jomis.

Svetainėje siūlomomis pasirenkamosiomis priemonėmis naudojatės tik savo rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su atitinkamų trečiųjų šalių teikėjų teikiamų priemonių sąlygomis ir joms pritariate.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, kuriuos galima gauti naudojantis mūsų paslaugomis, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Šioje svetainėje esančios trečiųjų šalių nuorodos gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą, produktus, paslaugas ar svetaines.

Nesame atsakingi už žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu arba kitais sandoriais, atliktais naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokį sandorį atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją supratote. Skundus, pretenzijas, problemas ar klausimus dėl trečiosios šalies produktų reikėtų adresuoti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKTI DUOMENYS

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius duomenis (pvz., konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pageidavimus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (toliau – komentarai), sutinkate, kad bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje terpėje bet kokius jūsų mums atsiųstus komentarus. Mes nesame ir nebūsime įsipareigoję išlaikyti bet kokių komentarų konfidencialumą, mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus ar atsakyti į bet kokius komentarus. Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar šalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, įžeidžiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas. Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumo, asmenybės ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų kaip nors paveikti bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti ne savo asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika.

11 SKYRIUS – KLAIDOS IR NETIKSLUMAI

Kartais mūsų svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų arba praleidimų, susijusių su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, gabenimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar paaiškinti bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant informaciją apie kainas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Nė viena bet kurioje susijusioje interneto svetainėje nurodyta atnaujinimo data neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDIMAI

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu:

12.1 Bet kokiam neteisėtam tikslui;

12.2 Raginant kitus asmenis atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti;

12.3 Pažeidžiant bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius;

12.4 Pažeidžiant mūsų arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises;

12.5 Priekabiaujant, įžeidinėjant, žalojant, šmeižiant, niekinant, žeminant, gąsdinant ar diskriminuojant dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios;

12.6 Pateikiant melagingą ar klaidinančią informaciją;

12.7 Įkeliant ar perduodant virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškus kodus, kurie bus ar gali būti naudojami bet kokiu būdu, darančiu įtaką bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui;

12.8 Renkant ar sekant kitų asmenų asmeninę informaciją;

12.9 Siunčiant nepageidaujamas žinutes, sukčiaujant, platinant vaistus, apsimetinėjant, naudojant voratinklį, šliaužiant ar nuskaitant duomenis;

12.10 Bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais;

12.11 Trukdant bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijoms.

Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi su bet kuria susijusia svetaine už bet kurį draudžiamą naudojimo būdą.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame ir neatstovaujame, kad naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ir be klaidų.

Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad retkarčiais galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kuriuo metu atšaukti paslaugą, nepranešę jums apie tai. Jūs sutinkate, kad netikslingai naudojantis svetaine visa rizika tenka jums. Paslauga ir visi per svetainę jums teikiami produktai ir paslaugos (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodome mes) yra jūsų naudojimui, be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų, garantijų ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo. Chemit, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licenciarai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, negautas pajamas, sutaupytas lėšas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitais pagrindais, atsirandančiais dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar produktais, įsigytais naudojantis svetaine įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje arba bet kokius nuostolius, patirtus dėl naudojimosi paslauga ar produktu, paskelbtu ar kitaip prieinamu naudojantis svetaine, net jei buvo pranešta apie tokią galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė turi būti apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATLYGINIMAS

Sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti Chemit ir mūsų patronuojančiąsias, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikia bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias paslaugų teikimo sąlygas ar į jas įtrauktus dokumentus arba pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKYRIUS – TAISYKLIŲ ATSKYRIMAS

Jei nustatoma, kad kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus įgyvendinama tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų, tačiau toks nustatymas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

16 SKYRIUS – ĮSIPAREIGOJIMŲ NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, atsiradę iki sutarties nutraukimo dienos, visais tikslais lieka galioti ir po šios sutarties nutraukimo.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutraukiate jūs arba mes. Šias paslaugų teikimo sąlygas galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba nustoję naudotis mūsų svetaine. Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikote arba mes įtariame, kad nesilaikote bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo, o jūs liksite atsakingi už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo dienos (imtinai); ir (arba) atitinkamai galime uždrausti jums naudotis mūsų paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – SUTARTIS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių paslaugų teikimo sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos yra atsisakoma.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios šioje svetainėje paskelbtos politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi svetaine ir pakeičiantis bet kokius ankstesnius, šiuolaikinius žodinius ar rašytinius jūsų ir mūsų susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas). Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami jas parengusios šalies nenaudai.

18 SKYRIUS – TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes jums teikiame paslaugas, reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kuriuo metu galite peržiūrėti šiame puslapyje.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar joje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis mūsų svetaine arba prieiga prie jos po to, kai paskelbiami bet kokie šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, reiškia sutikimą su šiais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas siųskite mums el. paštu: contact@chemit.lt.